Techniki uzależniania fizycznego – Dźwięk, muzyka

Mantry, śpiewy lub glosolalia są ulubionym sposobem uzależniania, praktykowanym zwłaszcza przez grupy mistyczne lub religijne. Muzyka i dźwięk mają tę samą funkcję, o ile skomponowane będą w pewien określony sposób. Wszyscy, którzy brali udział w śpiewach liturgicznych, mogą stwierdzić, że zdarzyło im się doznać głębokich przeżyć emocjonalnych. Jednak odczucia podczas harmonijnego i podniosłego Te Deum, smutnej i wzniosłej modlitwy żałobnej czy Gloria śpiewanego przez cystersów i dającego wrażenie wznoszenia się aż do nieba nie mają nic wspólnego z tymi uzależniającymi …

Techniki uzależniania fizycznego – Lying

Lying

Buddyzm, hinduizm oraz grupy wywodzące się z tych dwóch religijnych prądów ze szczególnym upodobaniem stosują swoistą technikę „koncentracji”, znaną też pod angielską nazwą lying. Polega ona na długim pozostawaniu w pozycji podobnej do cittha shuddhi w tradycji wedyjskiej w celu doświadczenia pustki identycznej z tą, do której doprowadza praktykowanie asan (pozycji w jodze) albo praktyki zen. Przedstawiany przez niektórych jako terapia(Massin, C. 1990. Doświadczenie hinduskiego wedanty w psychoterapii. Seminarium Girada, Eutherapie.) lying może doprowadzić do stanu całkowitego rozpadu osobowości.…

Odżywianie w chorobach układu nerwowego

Odżywianie w chorobach układu nerwowego

Badania dowiodły, że pokarm ma doniosły wpływ na działalność układu nerwowego. Stwierdzono, że rozmaite diety pokarmowe wpływają na procesy pobudzania i hamowania w korze mózgowej. Ustalono, że na czynność kory mózgowej wpływa nie tylko jakość pokarmu, ale również czas przyjmowania posiłków. Przy nieregularnym podawaniu posiłków zmniejsza się pobudliwość kory oraz wielkość reakcji warunkujących co doprowadza do zaniku łaknienia. Dowiedziono, że u dzieci istnieje związek między zaburzeniami czynności mózgu a niedoborami pokarmowymi. Najlepiej udokumentowane są badania …

Odżywianie w stanach alergicznych

Odżywianie w stanach alergicznych.

Alergie powstają z tak różnych przyczyn, że trudno nawet o ich klasyfikację. Jedną z form alergii może być tzw. alergia pokarmowa, objawiająca się najczęściej w postaci zaburzeń jelitowo-żołądkowych.

Do powstawania tej alergii przyczynia się monotonność odżywiania, masowe spożywanie potraw konserwowanych, barwionych, z dodatkiem związków hamujących rozwój bakterii np. benzoesan sodowy.

Najważniejsze, by w diecie alergików nie znalazły się pokarmy, na które istnieje uczulenie. Często dość trudno jest taki alergen pokarmowy ustalić.  Pomocny może być następujący tryb …